Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wheelerdealer gevestigd aan De Hork 8a te Cuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers van onze webpagina en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die klanten ons verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://wheelerdealer.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het onderhoud aan uw auto), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst verplicht zijn.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat Wheelerdealer in bepaalde situaties uw persoonsgegevens opslaat. Wheelerdealer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de webpagina door middel van Cookies.
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; wij zijn wettelijk verplicht uw facturen met NAW-gegevens voor een periode van 7 jaar te archiveren.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; ten behoeve van relatiebeheer hebben wij een klantenbestand, zodat wij voor u terug kunnen zoeken welke diensten wij aan u hebben geleverd. Wilt u uit het klantenbestand verwijderd worden, dan kunt u contact opnemen via info@wheelerdealer.nl. Uw persoonsgegevens zullen dan per direct uit het klantenbestand verwijderd worden, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om uw gegevens te bewaren.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; dit gebeurt door middel van Google Analytics. Hier wordt hieronder verder op ingegaan.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Wheelerdealer en haar relaties.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Wheelerdealer verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt door middel van bijvoorbeeld het contactformulier. Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • gegevens met betrekking tot klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. U heeft te allen tijde recht uw persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Wij bewaren uw gegevens totdat u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om uw gegevens te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst verplicht zijn.

Gegevensbeveiliging

Wheelerdealer maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 1. functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 2. het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 3. om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en zien waar onze bezoekers zijn gesitueerd. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: LinkedIn en Facebook.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@wheelerdealer.nl.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Wheelerdealer
De Hork 8a
5431 NS Cuijk
info@wheelerdealer.nl
                                     

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op zoek naar een occasion?

Bekijk ons aanbod auto's